top
logo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • budowy pojazdów samochodowych i przeznaczenia maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego samochodów,
 • wykonywania podstawowych operacji obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • wykonywania operacji montażu i demontażu zespołów i pojazdów,
 • stosowania w montażu pojazdów samochodowych podstawowych metod łączenia materiałów i elementów,
 • posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym) do montażu i naprawy samochodów,
 • rozpoznawania podstawowych materiałów eksploatacyjnych i charakteryzować ich własności,
 • obsługiwania typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo - naprawczych,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B,
 • prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód mechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • interpretowania podstawowych zjawisk i praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
 • rozpoznawania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • dobierania narzędzi i przyrządów oraz wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych;
 • montowania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • wykonywania połączeń elektrycznych z wykorzystaniem różnych technik;
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B;
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi;
 • naprawiania instalacji i urządzeń elektrycznych w pojazdach samochodowych;
 • stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 • korzystania z różnych źródeł informacji oraz planowania prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ŚLUSARZ

Kwalifikacje

M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną oraz normami technicznymi,
 • czytania, interpretowania rysunków wykonawczych i złożeniowych,
 • wykonywania szkiców prostych części maszyn i mechanizmów,
 • wykonywania operacji obróbki ślusarskiej: mechanicznej i ręcznej,
 • wykonywania prostych operacji obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania i lutowania,
 • wykonywania operacji montażowych i demontażowych maszyn, urządzeń, instalacji oraz mechanizmów,
 • konserwowania, regulowania i naprawiania sprzętu powszechnego użytku,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy) oraz uprawnień do spawania elektrycznego.

Możliwości zatrudnienia:

Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.
Ślusarz - to zawód poszukiwany na rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Kwalifikacje

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających,
 • obsługi obrabiarki skrawających sterowanych numerycznie,
 • obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających ,
 • wykonywania operacji obróbki mechanicznej i ręcznej,
 • wykonywania prostych operacji obróbki plastycznej, spawania i lutowania,
 • wykonywania operacji montażowych i demontażowych maszyn i urządzeń,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Możliwości zatrudnienia:

Operatorzy obrabiarek skrawających są zatrudniani w zakładach przemysłowych prowadzących obróbkę mechaniczną skrawaniem. Są przygotowani do pracy na różnego rodzaju obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Operatorzy obrabiarek to fachowcy poszukiwani na rynku pracy w kraju jak i za granicą.

MONTER MECHATRONIK

Kwalifikacje

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych,
 • podłączania, uruchamiania, użytkowania, naprawy i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych
 • czytania schematów montażowych, rysunków warsztatowych,
 • posługiwania się dokumentacjami technicznymi,
 • rozwiązywania zadań i problemów technicznych z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych na podstawowym poziomie,
 • interpretowania podstawowych zjawisk i praw z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki,
 • posługiwania się podstawowym sprzętem i aparaturą kontrolno-pomiarową,
 • korzystania z komputera PC i prostych programów narzędziowych,
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki. Mechatronika jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach.
Monter mechatronik jest specjalistą, który swoje zadania zawodowe polegające na montowaniu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji i naprawie urządzeń i systemów mechatronicznych, może wykonywać zarówno w niewielkich firmach usługowych, jak i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Prace wykonywane przez montera mechatronika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesową, automatyką.
Monter mechatronik montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką. Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych, ocenia jakość wykonywanych prac, organizuje własne miejsce pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w rożnych gałęziach przemysłu, a niekiedy prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe.
Według prognoz specjalistów, zajmujących się badaniem rynku pracy mechatronicy stanowią grupę "zawodów przyszłości".

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może kontynuować naukę na kursach kwalifikacyjnych a po uzyskaniu wykształcenia średniego - zdobycie zawodu technika.

Kalendarz

Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Wydarzenia

facebook ZSM


bottom
top

Copyright © 2014 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


bottom