top
logo

Oferta szkoły

TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

Nauka w szkole trwa 5 lat, zajęcia praktyczne realizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego

Technik pojazdów samochodowych

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

- wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

- diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

- wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

W zakresie kwalifikacji MOT.06. – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

- diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

- obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

- organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

- przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

W trakcie nauki uczeń odbywa zajęcia z nauki jazdy na kategorię B i jest przygotowany
 do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Technik mechanik

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji MEC.05. – Użytkowanie obrabiarek skrawających:

- przygotowania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

- wykonania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie
z dokumentacją technologiczną;

- wykonania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną;

W zakresie kwalifikacji MEC.09. – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

- organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;

- nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

 

Technik spawalnictwa

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji MEC.08. – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

- wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

- wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

- wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

- naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

W zakresie kwalifikacji MEC.10. – Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:

- rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych;

- dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,

- planowania konstrukcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania;

- prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia;

- nadzorowania przebiegu wytwarzania  konstrukcji spajanych.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH

Nauka trwa 3 lata, praktyczna nauka zawodu odbywa się 2 dni w tygodniu. Uczeń może realizować
ją u wybranego pracodawcy lub w Centrum Kształcenia Zawodowego

Mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

- wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;

- diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

- wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uzyskać wykształcenie średnie.

W trakcie nauki uczeń odbywa zajęcia z nauki jazdy na kategorię B i jest przygotowany do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02. – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

- przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;

- diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;

- wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uzyskać wykształcenie średnie.

W trakcie nauki uczeń odbywa zajęcia z nauki jazdy na kategorię B i jest przygotowany do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

 

Kierowca mechanik

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TDR.01. – Eksploatacja środków transportu drogowego:

- przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;

- oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;

- wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

- wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik transportu drogowego oraz uzyskać wykształcenie średnie.

W trakcie nauki uczeń odbywa zajęcia z nauki jazdy na kategorię B oraz kurs kwalifikacji wstępnej i kurs nauki jazdy na kategorię C i jest przygotowany do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B i C oraz kwalifikacji wstępnej.

 

Elektryk

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

- wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

- montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

- wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń ele3ktrycznych.

Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk oraz uzyskać wykształcenie średnie.

 

Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia

facebook ZSM


bottom
top

Copyright © 2014 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


bottom