top
logo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, którego reprezentantem jest Dyrektor Szkoły.

Dane do kontaktu: Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31, 86-300 Grudziądz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

Dane do kontaktu: Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu, ul. Hallera 31, 86-300 Grudziądz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

6. Państwa dane nie będą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

9. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.

10. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Małgorzata Smelkowska, telefon 56-45-10-471 lub 470.

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Kalendarz

Czerwiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia

facebook ZSM


bottom
top

Copyright © 2014 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


bottom