Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Kwalifikacje

MOT.05 - obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód mechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MOT.02 – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

ŚLUSARZ

Kwalifikacje

MEC.08. – wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy) oraz uprawnień do spawania elektrycznego.

Możliwości zatrudnienia:

Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.
Ślusarz - to zawód poszukiwany na rynku pracy, zarówno w kraju jak i za granicą.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Kwalifikacje

MEC. 05. – użytkowanie obrabiarek skrawających


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

Możliwości zatrudnienia:

Operatorzy obrabiarek skrawających są zatrudniani w zakładach przemysłowych prowadzących obróbkę mechaniczną skrawaniem. Są przygotowani do pracy na różnego rodzaju obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Operatorzy obrabiarek to fachowcy poszukiwani na rynku pracy w kraju jak i za granicą.

 

KIEROWCA MECHANIK

Kwalifikacja

TDR.01 – eksploatacja środków transportu drogowego

Nazwa zawodu: Kierowca mechanik
Opis zawodu
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego zalicza się:

 

ELEKTRYK

Kwalifikacje

ELE.02. – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektryk daje możliwość znalezienia zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, na stanowisku montera, konserwatora instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach, a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

W Branżowej Szkole I stopnia: