Technikum nr 4

 

Nauka w technikum trwa 5 lat - uczeń uzyskuje pełne wykształcenie ogólnokształcące i zawodowe na poziomie średnim. Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminów na poszczególne kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł zawodowy - technik potwierdzony dyplomem oraz suplement w języku polskim i angielskim określający osiągnięte kwalifikacje.


W naszym technikum kształcimy w następujących zawodach:

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje

MEC. 05. – użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC. 09. – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji i urządzeń

Jest to zawód kształcący fachowców z dziedzin mechanicznych. Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MOT. 05. – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT. 06. - organizacja i prowadzenie procesów produkcji

Jest to zawód kształcący fachowców z dziedzin mechanicznych. Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

Przedmioty realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Absolwenci technikum są przygotowani do: