top
logo

logo

Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego w sprawie programów
nauczania dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych

W dniu 29.05.2014r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Grudziądzu odbyło się spotkanie z pracodawcami w sprawie konsultacji programów nauczania dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu pn."Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach", który współfinansowany jest przez Unię Europejską a realizowany przez Gminę Miasto Grudziądz w terminie 01.01.2014r. - 30.09.2015r.

Celem spotkania było poszerzenie współpracy z pracodawcami w zakresie dostosowania programów nauczania do potrzeb pracodawców oraz zapoznanie się z opinią pracodawców na temat sylwetki przyszłego pracownika- absolwenta szkoły.

Spotkanie rozpoczął  Dyrektor szkoły pan Marek Kochański, który przywitał zebranych gości i zapoznał z celem spotkania.  Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne, w skład których weszły: ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej, plany nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, oczekiwane efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (tzw. M18 i M12) oraz informacje o szkole i realizowanym projekcie.

 

Następnie pan Sławomir Miecznikowski- ekspert ze strony szkoły, omówił strukturę  programu  nauczania dla wyszczególnionych zawodów, nawiązując do nowego ramowego programu oraz do podstawy programowej. W dalszej części przygotowanej prezentacji przedstawił zebranym  system przeprowadzania egzaminów w zawodzie (nowa formuła). Zapoznał również z charakterystyką kwalifikacji w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, argumentując w ten sposób konieczność wprowadzonych zmian w obowiązujących jeszcze dwa lata temu programach.

 

Po tej prezentacji pan Dyrektor poprosił przybyłych przedstawicieli zakładów pracy o wypełnienie krótkiej ankiety "Sylwetka pracownika - oczekiwania pracodawców", która miała na celu zapoznanie się szkoły z oczekiwaniami pracodawców jakie stawiają przed przyszłym pracownikiem.

 

Po przerwie kawowej, w czasie której nauczyciele uczestniczący w spotkaniu przeanalizowali wstępnie wyniki ankiety, zebrani zostali podzieleni na dwie grupy tematyczne: elektromechanik i mechanik samochodowy. Rozpoczęła się dyskusja i wymiana poglądów na temat zaprezentowanych programów nauczania.

 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i sprecyzowaniem wspólnych wniosków. Zebrani wyrazili pozytywną opinię na temat przedstawionych programów nauczania, gdyż efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji w poszczególnych zawodach odpowiadają oczekiwaniom pracodawców w stosunku do absolwentów szkoły. Zwrócono jednak uwagę na dynamiczny rozwój techniki motoryzacyjnej, stąd konieczność dostosowywania treści o nowe elementy oraz dalsze organizowanie dodatkowych szkoleń dla uczniów  również będących młodocianymi pracownikami. Stwierdzono również, iż zbliżające się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie umożliwią ewentualne korekty w realizowanych programach nauczania. Ustalono więc wstępnie, że kolejne spotkania odbędą się wiosną 2015r.

 

Na tym spotkanie zakończono.

Koordynator szkolny
Małgorzata Urbaniak

Kalendarz

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Wydarzenia

facebook ZSM


bottom
top

Copyright © 2014 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


bottom