"Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasta Grudziądz

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 zespołach szkół zawodowych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz, w okresie 01.08.2019r. do 30.09.2021r., poprzez: