top
logo

Egzaminy zawodowe

Uwaga!

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub świadectwa ukończenia szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 ww. obowiązek dotyczy uczniów klas: w technikum - III c oraz w branżowej szkole I stopnia:  III abg, III bbg, III cbg, III abp, III cbp.

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 (formuła 2017)

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 (formuła 2019)

 

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2022 r.

 

 

 

 

Kalendarz

Lipiec 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wydarzenia

facebook ZSM


bottom
top

Copyright © 2014 Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


bottom