Zebrania z rodzicami

Opublikowano: czwartek, 13, maj 2021 14:36

W związku z rozpoczęciem od dnia 17 maja 2021 roku nauki w systemie hybrydowym i wznowieniem tradycyjnego funkcjonowania szkoły informuję, że we wtorek 18 maja 2021 roku odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

Ze względu na przepisy i ograniczenia epidemiczne zaplanowano spotkania w dwóch turach:

- o 16.30 – zebrania klas I b, II cp, III a, I bbr, II cbp, II cbg, III ebr;

- o 17.30 – zebrania klas I a, II c, III b, I abr, II abp, II abg, II bbg, III abr.

Szczegółowy harmonogram z przydziałem sal lekcyjnych będzie umieszczony przy wejściach do budynku szkoły.

W czasie zebrań wychowawcy przedstawią m.in. wyniki w nauce i zachowaniu, proponowane oceny końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów oraz frekwencję na zajęciach lekcyjnych.   

Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych do wzięcia udziału w spotkaniach. Jednocześnie prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja, maseczki).

Liczymy na Państwa obecność!

Anna Zawistowska

Dyrektor ZSM