Technikum 4-letnie

 

Nauka trwa 4 lata - uczeń uzyskuje pełne wykształcenie ogólnokształcące i zawodowe na poziomie średnim. Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminów na poszczególne kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł zawodowy - technik potwierdzony dyplomem oraz suplement w języku polskim i angielskim określający osiągnięte kwalifikacje.


W naszym technikum kształcimy w następujących zawodach:

TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń


Jest to zawód kształcący fachowców z dziedzin mechanicznych. Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Jest to zawód kształcący fachowców z dziedzin mechanicznych. Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

Przedmioty realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym:

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Absolwenci technikum są przygotowani do: