Podręczniki

Wykaz programów nauczania oraz podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

Technikum 4-letnie

Klasa 1 - 4 - pobierz

 

Branżowa Szkoła I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Klasa 1 - 3 - pobierz

 

Uwaga

Wykaz podręczników dla 5-letniego technikum oraz szkoły branżowej na podbudowie szkoły podstawowej zostanie opublikowany w późniejszym terminie.