"Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach"W kwietniu 2014r. rozpoczynają się w naszej szkole zajęcia realizowane w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Obraz - projekt UE

 

W trakcie trwania projektu w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 przewidziano:

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !