Oferta szkoły

Oferta kształcenia na rok szkolny 2019/2020 obejmuje naukę w:

 

TECHNIKUM

zawód:

 

 Dokładna specyfikacja

BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

w zawodach:

 

Dokładna specyfikacja

Daje to szeroki wybór kierunku kształcenia. Ponadto szkoła umożliwia pogłębianie zainteresowań w ramach atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych. Ukończenie szkoły daje szanse znalezienia pracy w zawodach technicznych lub kontynuowania nauki na studiach wyższych, a absolwentom zasadniczej szkoły w technikum uzupełniającym.

Wymagane dokumenty: