Dodatkowe dni wolne

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2019 17:15

ZARZĄDZENIE NR 4/2019/20

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Grudziądzu

z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

4 maja 2020 r.

5 maja 2020 r.

6 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.